КОТОР ВАРОШ, 28. ФЕРБУАРА – На данашњој сједници одборници Скупштине општине Котор Варош су донијели одлуку о просјечној грађевинској цијени корисне површине стамбеног и пословног простора из прошле године од 720 КМ по метру квадратном, која ће служити као основица за израчунавање висине ренте у овој години.

Донесена је Одлука којом се утврђује вриједност бода за плаћање комуналне накнаде у висини од 0,004 КМ за 2023. годину.

Локални парламент је једногласно усвојио одлуку о расподјели средстава за рад политичких странака и савјета мјесних заједница у овој години.

Одборници локалног парламента су усвојили програме чишћења и одржавања јавних асфалтних и зелених површина на градском и на подручју мјесних заједница, програм уређења градског грађевинског земљишта и програм санације и одржавања локалних и некатегорисаних путева за 2022. годину.

Приоритет код одржавања путева и санације мостова имају путни правци за насељена мјеста са већим бројем становника. Поред планираних активности санације интервентно ће се санирати путни правци или мостови код којих дође до већих оштећења у току године иако нису обухваћени планираним Програмом.

Једногласно су усвојени Програми финансирања спорта, утрошка средстава од концесионе накнаде, утрошка намјенских средстава Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Котор Варош, коришћењу средстава посебних водних накнада и кориштења средстава накнаде на основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе у овој години.

Усвојене су информације о спровођељу Одлука о комуналном реду и условима и начину кориштења јавних паркиралишта на ужем градском подручју у прошлој години, као и информација у области запошљавања.

На почетку данашњег засједања заклетву је положио Ненад Марјановић, који је у клубу одборника Социјалистичке партије замијенио Предрага Тешића, актуелног помоћника министра за туризам и угоститељство Републике Српске.