КОТОР ВАРОШ, 23. МАРТА – Начелник општине Котор Варош Зденко Сакан и његов замјеник Младен Тривуновић посјетили су данас которварошку Подручну јединицу Пореске управе Републике Српске и том приликом истакли добру сарадњу са овом институцијом.

Шеф Подручне јединице Пореске управе Републике Српске Котор Варош Тања Остојић је упзнала руководство општине са чињеницом да Пореска управа Републике Српске биљежи значајан раст прихода на основу пореза на непокретности, изворног прихода локалних заједница који се прикупља на основу стопе чију висину одређују општине и градови.

Подсјећамо да је локални парламент усвојио одлуку o утврђивaњу пoрeскe стoпe зa oпoрeзивaњe нeпoкрeтнoсти нa пoдручjу општине Котор Варош у 2023. гoдини у висини 0,06 одсто, што je најнижа пријављена стопа Пореској управи Републике Српске.

С тим у вези забиљежен је значајан раст наплате овог пореза у 2022. у односу на 2021. годину у Котор Варошу.