Foto vijest : Djeca iz vrtića u šetnji do crkve u Kotor Varošu