U azil za pse u Prnjavoru smješteno pet pasa lutalica iz Kotor Varoša

KOTOR VAROŠ, 20. APRILA - Pet pasa lutalica danas je iz Kotor Varoša transportovano u prihvatilište u Prnjavoru.

Šef opštinskog Odsjeka za inspekcijske poslove i komunalnu policiju Goran Malijević rekao je da je učestala pojava pasa lutalica stvorila nesigurnost kod stanovnika, prvenstveno đaka.

"Osim agresivnosti, koju psi lutalice često ispoljavaju, postoji i sanitarni rizik kada je riječ o pojavi zaraznih bolesti", naveo je Malijević. Malijević je apelovao da građani čuvaju kućne ljubimce i prijave nadležnim službama eventualnu novu pojavu pasa lutalica.

Lutalice je u redovnoj akciji sa ulica u Kotor Varošu sklonio Higijenski servis za napuštene životinje "Java" iz Prnjavora pod nadzorom kotorvaroške Komunalne policije. Ovaj ovlašteni servis angažovala je opština Kotor Varoš s ciljem sprovođenja postupka zakonitog uklanjanja pasa lutalica sa javnih površina na području opštine.

Malijević je najavio da će Komunalna policija nastaviti sa ovim aktivnostima. U prihvatilištu za pse u Prnjavoru primjenjuju se sve mjere veterinarske zdravstvene zaštite, obezbjeđuje im se hrana, kao i udomljavanje.