Vijesti

Javni poziv za dodjelu podsticaja privrednicima za direktna ulaganja u 2022. godini

Predmet javnog poziva je dodjela novčanih sredstava za podsticanje ulaganja u investicione projekte, planiranih u Budžetu Republike Srpske za 2022. godinu na poziciji 415200 – Tekući grant – Podrška razvoju privrede i poboljšanja efikasnosti poslovanja i uvođenja novih tehnologija.

Ukupan iznos sredstava po javnom pozivu iznosi 12.000.000,00 KM.

Dodjela podsticaja za direktna ulaganja izvršiće se u skladu sa Zakonom o podsticajima u privredi Republike Srpske, Uredbom o postupku dodjele podsticaja za direktna ulaganja i Odlukom o davanju saglasnosti na plan korišćenja sredstava broj 04/1-012- 2-721/22 od 17.03.2022. godine, a po dinamici doznačavanja sredstava ministarstvu.

Pravo na podsticaj ostvaruje se na osnovu projekta privrednog subjekta, koji za predmet može imati:

  1. nabavku savremenih tehnologija i opreme, koja se odnosi na uvođenje nove ili značajno poboljšanje postojeće tehnologije ili nabavku nove ili korišćene opreme koja nije starija od 12 godina ili
  2. razvoj i inovaciju koja podrazumijeva razvoj novih ili značajno poboljšanje postojećih proizvoda, materijala i proizvodnih procesa.

Podsticaji se odobravaju za sufinansiranje dijela opravdanih ulaganja, koja privredni subjekt ima na realizaciji projekta.

Opravdana ulaganja predstavljaju investiciju privrednog subjekta koja se može prepoznati i prihvatiti da je učinjena s ciljem realizacije aktivnosti iz projekta isključivo tokom njegovog trajanja.

Privredni subjekt na javni poziv može prijaviti projekat koji je započeo u toku 2022. godine i okončava se najkasnije do 30. juna 2023. godine.

Privredni subjekt na javni poziv može dostaviti samo jedan projekat, s tim da svaku stranu projekta obavezno potpisuje i pečatom ovjerava lice ovlašćeno za zastupanje privrednog subjekta.

Od ukupnog iznosa sredstava najmanje 25% sredstava odobrava se i dodjeljuje privrednim subjektima koji zapošljavaju do 50 radnika ili koji su ostvarili poslovni prihod u 2021. godini do 3.000.000,00 KM

povezani članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Back to top button