KOTOR VAROŠ, 5. FEBRUARA – Opština Kotor Varoš raspisala je konkurs za stipendije, a u ovoj godini iz budžeta je izdvojeno 70.000 KM za stipendiranje učenika i studenata.


Prijave se mogu podnijeti do 21. februara, a rang-listu će utvrditi komisija, na osnovu kriterijuma u odluci o stipendiranju studenata sa područja opštine Kotor Varoš u 2024. godini.

Mjesečni iznos stipendije od 100 KM za studente prvog ciklusa koji imaju prosjek ocjena manji od osam, kao i za sve studente sa privatnih visokoškolskih ustanova biće isplaćen za šest mjeseci.

Stipendije u istom iznosu za studente javnih visokoškolskih ustanova druge ili viših godina sa prosjekom ocjena od osam do devet biće isplaćen za sedam mjeseci, a za studente javnih visokoškolskih ustanova druge ili viših godina studija sa prosjekom ocjena devet i većim biće isplaćen za osam mjeseci.

Stipendije za studente prve godine (učenici Vukovci i učenici generacije) isplaćivaće se za sedam mjeseci u iznosu od 100 KM.

Konkurs za stipendije 2024

IZJAVA 2024

Zahtjev za stipendiranje 2024