Kotor VarošVijesti

Održana sjednica Skupštine opštine Kotor Varoš

Na današnjoj sjednici odbornici Skupštine opštine Kotor Varoš su donijeli odluku o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene za izračunavanje visine rente za gradsko građevinsko zemljište u 2022. godini u iznosu od 720 KM.

Skupština opštine Kotor Varoš, a na prijedlog Upravnog odbora JU Dječiji vrtić „Larisa Šugić“ Kotor Varoš, donijela je odluku o ekonomskoj cijeni vrtića za 2022. godinu u iznosu od 334 KM.

Cijena usluga koju roditelji plaćaju iznosi 120 KM za redovne vrtićke grupe i 130 KM za jasličke grupe, što je među najnižim cijenama u Republici Srpskoj.

Odbornici lokalnog parlamenta su usvojili programe čišćenja i održavanja javnih asfaltnih i zelenih površina na gradskom i na području mjesnih zajednica, program uređenja gradskog građevinskog zemljišta i program sanacije i održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva za 2022. godinu.

Prioritet kod održavanja puteva i sanacije mostova imaju putni pravci za naseljena mjesta sa većim brojem stanovnika. Pored planiranih aktivnosti sanacije interventno će se sanirati putni pravci ili mostovi kod kojih dođe do većih oštećenja u toku godine iako nisu obuhvaćeni planiranim Programom.

Na današnjoj sjednici odbornici su usvojili odluku o izmjenama Odluke o komunalnim taksama.

Radi se o usklađivanju te Odluke sa izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama u smislu oslobađanja od plaćanja naknade za isticanje firmi.

povezani članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Back to top button