Poreska uprava Republike Srpske poziva poreske obveznike da podnesu Poreske prijave za registrovano oružje za 2024 godinu.
Takođe, Poreske uprava Republike Srpske poziva poreske obveznike – vlasnike nepokretnosti, koji to do sada nisu učinili, da iskoriste mogućnost dostavljanja poreskih računa za porez na nepokretnost na adresu elektronske pošte i tako jednostavnoje i brže izvršavaju svoje obaveze.

Da bi ostvarili tu mogućnost, poreski obveznici treba da popune i potpišu obrazac saglasnosti za dostavljanje poreskih akata i dostave ga Poreskoj upravi RS.

Obrazac možete preuzeti u nastavku teksta.