Pripadnici Uprave za informaciono-komunikacione tehnologije pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske započeli su aktivnosti na projektu “Video nadzor na području opštine Kotor Varoš”. Ovaj projekat provodi Agencija za lokalni i ekonomski razvoj opštine Kotor Varoš u saradnji sa opštinom Kotor Varoš i Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske.

“Postavljene su kamere u Kotor Varošu, njih 5, i jedna u Zabrđu a uskoro će biti postavljene i ostale kamere na području opštine Kotor Varoš čime će biti pokrivene sve ulazne i izlazne saobraćajnice na području opštine Kotor Varoš” – izjavio je Čedo Komljenović, direktor Agencije za lokalni i ekonomski razvoj opštine Kotor Varoš.

Kada se projekat završi biće to veliki doprinos opštoj sigurnosti građana Kotor Varoša jer će se putem njih kontrolisati saobraćaj, otkrivati prekršaji i krivična djela te će pomoći pripadnicima MUP-a prilikom provođenja istraga.