Provedeni izbori u mjesnim boračkim organizacijama, u maju izbor predsjednika

U skladu sa članom 32. Statuta Opštinske boračke organizacije Kotor Varoš i članom 2. Odluke o raspisivanju i provođenju izbora u Opštinskoj boračkoj organizaciji Kotor Varoš, Opštinska boračka organizacija Kotor Varoš provela je izbore u 10 Mjesnih boračkih organizacija.

Predsjednik Opštinske boračke organizacije Kotor Varoš Gostimir Trivunović potvrdio je da su izbori provedeni na krajnje fer i demokratski način.

„Od 07.04. do juče 21.04.2019. godine proveli smo uspješno izbore na teritoriji opštine Kotor Varoš. Izbore smo proveli u 10 mjesnih zajednica opštine Kotor Varoš. Želim da se zahvalim svim boračkim kategorijama (borcima, RVI i PPB) na krajnje fer i demokratski provedenim izborima“ izjavio je Gostimir Trivunović predsjednik Opštinske boračke organizacije Kotor Varoš.

On je istakao da je svaka Mjesna boračka organzacija izabrala svoje predstavnike koji će je predstavljati u Skupštini Opštinske boračke organizacije.

„Skupština Opštinske boračke organizacije Kotor Varoš biće zakazana u drugoj polovini maja što je u skladu sa Odlukom o raspisivanju i provođenju izbora u Opštinskoj boračkoj organizaciji Kotor Varoš. Smatram da ćemo na toj skupštini izabrati najbolje predstavnike i predsjednika boračkih kategorija“, zaključio je Trivunović.